Onze ambassadeurs stellen zich voor

foto jaap veteranen
Jaap Verkroost

We moeten er samen over blijven praten …  

Dit nooit meer … én geef deze boodschap door.

Elk jaar, tijdens de 4 mei herdenking in park Goudestein, spreek ik deze woorden uit. En het doet mij oprecht goed dat daarbij altijd veel veteranen aanwezig zijn.

Meer dan 650.000 Nederlandse militairen hebben zich de afgelopen 75 jaar ingezet tijdens drie oorlogen en bijna 100 vredesmissies, overal in wereld. Deze Nederlandse mannen en vrouwen hebben zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor onze vrede en veiligheid. Daarvoor verdienen ze ons respect. In Stichtse Vecht wonen ongeveer 350 veteranen.

Het initiatief om veteranen uit onze gemeente in beeld te brengen en aan het woord te laten vind ik een uitstekende manier om respect te tonen aan de mannen en vrouwen, die deze inspanningen ook voor u en mij hebben geleverd.
Dit boek kunnen we ook gebruiken om onze jeugd kennis te laten maken met de ervaringen van de veteranen en inzicht te geven in de impact van een oorlog of vredesmissie op hun persoonlijk leven. Het boek biedt aanknopingspunten om met elkaar het gesprek aan te gaan over geweld ver weg, en vooral ook dichtbij, in onze directe leefwereld.

Als ambassadeur van dit waardevolle project vertrouw ik erop, dat veel inwoners uit onze gemeente dit initiatief omarmen door een boek aan te schaffen. Zodat de belangrijke boodschap van veteranen uit de gemeente Stichtse Vecht brede bekendheid krijgt in hun eigen omgeving.

 

foto jack veteranen
Jack Ruibing

Veiligheid is een basisvoorwaarde

Pas als iemand zich veilig voelt kan hij of zij zich ontplooien en tot bloei komen. Veteranen spannen zich in voor veiligheid in een samenleving ver weg en keren met die bijzondere ervaring op zak weer terug naar hun thuisbasis. Zelf ben ik betrokken bij veiligheid dichtbij, hier in Nederland, lokaal en landelijk. Dat schept een verbondenheid met de veteranen en daarom heb ik me als ambassadeur         gehecht aan dit mooie initiatief.

Die betrokkenheid met veiligheid ervaar ik in het bijzonder als voormalig reserveofficier en als bestuurslid van Defensie en Veiligheid van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI).  Dat maakt de verbondenheid nog hechter.

Meewerken aan het initiatief om verhalen van veteranen te verspreiden onder hun mede-inwoners van Stichtse Vecht, voelt dan ook als vanzelfsprekend.

 

foto hans veteranen
Hans Stam

 Om nooit te vergeten

In vele gebieden van de wereld is er in de afgelopen decennia een inzet geweest van Nederlandse troepen.  Een inzet die mede leidde tot meer rust in het gebied en een menswaardiger bestaan voor de bewoners in een vaak democratischere omgeving. Dit alles gaat/ging niet vanzelf. Het uitbrengen van het boek met verhalen van de veteranen uit de gemeente Stichtse Vecht maakt jong en oud meer bewust hoe dichtbij alles is. Het zijn onze eigen medebewoners van de gemeente Stichtse Vecht, die er veel, nee heel veel voor gedaan en gelaten hebben om anderen te helpen. Ik ben blij met dit initiatief om én jong én oud altijd bewust te houden hoe belangrijk een vrij leven is en hoe belangrijk het is om op te komen voor de medemens die dat in een bepaalde periode zo hard nodig heeft.

De koppeling aan het project “Veteraan in de klas” om al de scholieren in de gemeente bewust te maken spreekt mij zeer aan. Ik prijs dit initiatief zeer aan en hoop dat velen door het kopen en doorgeven van de boeken gaan meewerken aan het doorvertellen… zodat het nooit vergeten wordt!

 

Advertenties