De financiering: crowdfunding!

Behalve nadenken over de inhoud van het veteranenboek, moeten we ook een plan bedenken om het boek bij zo veel mogelijk inwoners van Stichtse Vecht onder de aandacht te brengen. Het idee ontstond om boeken te schenken aan alle (school) bibliotheken in Stichtse Vecht; zodat ook de jeugd kennis kan maken met de veteranen. Dat betekent wel dat er extra financiering voor deze boeken moet komen en toen kwam al snel “crowdfunding” naar voren als verkoop- en financieringsmodel. Voor wie nog niet echt bekend is met het fenomeen: bij ( onze vorm van ) crowdfunding vraag je geld om je project of product te kunnen financieren en stel je daar een prestatie tegenover.  Het lijkt ons wel iets: maar hoe pak je dit aan?  Nu richt Gerda zich volledig op de interviews en het schrijven van de tekst en ben ik van de foto’s, de organisatie er om heen en de financiering. Dus ben ik begonnen mij in “crowdfunding” te verdiepen. En een lang telefoongesprek te hebben met “een zoon van” die net een succesvol project heeft afgesloten. “Heel leuk om te doen; maar ook heel intensief en spannend en bereid het vooral goed voor” was de belangrijkste les van dit gesprek met Jasper. En hij noemde het boek “Succesvol projecten financieren via crowdfunding” als waardevol naslagwerk. Natuurlijk het boek (en een ander) aangeschaft en bestudeerd. Rondgekeken op internet en veel crowdfundingprojecten bekeken. Voorzichtig een eerste plan gemaakt. En een workshop gevolgd. Dat was én nuttig én inspirerend. Je bent toch maar de hele tijd in je eentje bezig met nadenken en afwegingen maken en dan word je vanzelf weer enthousiast als je anderen over hun projecten en plannen hoort. En ga je weer een beetje meer geloven in de kans van slagen van jouw project.

De crowdfundingcampagne komt te staan op de website http://www.voordekunst.nl . Hier krijgt ons project “Veteranen in de Stichtse Vecht” een eigen pagina. Bedoeling is dat de pagina start met een filmpje van 2 minuten waarin iedere bezoeker enthousiast gemaakt wordt om te doneren aan het project! Een filmpje, natuurlijk! Hoe? Wie? Wat moet er in? Ook zie je wat de tegenprestaties zijn die wij leveren als iemand doneert. Verder komt op de pagina nog extra informatie te staan en kan ik, als de campagne eenmaal is gestart, updates er op zetten. En, heel belangrijk, via deze pagina kan de bezoeker, enthousiast geworden door het filmpje, de teksten en de tegenprestaties 🙂 , een donatie doen. Dit geld wordt op een “derdenrekening” gezet gedurende de crowdfundingcampagne. En, als we aan het einde van de campagne (die van ons duurt 40 dagen) minimaal 80% van het streefbedrag (bij ons € 5000,-) opgehaald hebben, krijgen we het totale bedrag uitgekeerd. Allemaal nieuw voor mij, allemaal uitdagend, maar allemaal ook erg spannend!

Advertenties

De veteranen doen mee!

Het idee voor een boek over veteranen in Stichtse Vecht is er; de samenwerking met tekstschrijver Gerda is er:

Dan is meteen de volgende  vraag: hoe komen we aan de namen van de 350 veteranen in Stichtse Vecht zodat we hen kunnen uitnodigen om mee te werken aan het boek? Dat bleek nog niet zo eenvoudig.. Allereerst hebben we een oproep geplaatst in het Tijdschrift  Checkpoint : hét maandblad voor en over veteranen. Hier kregen we wel reacties op, maar te weinig.  De gemeente Stichtse Vecht bood ons hulp aan: wij mochten een oproep tot medewerking op papier zetten en deze oproep werd tegelijkertijd verstuurd met de uitnodiging van de gemeente voor de jaarlijkse veteranenbijeenkomst 2015. Naar aanleiding van deze oproep én tijdens de veteranenbijeenkomst zelf hebben veel veteranen zich opgegeven voor medewerking aan het boek: 33 in totaal. Vervolgens hebben wij al deze veteranen een vragenformulier gestuurd om te weten te komen aan welke missie men had meegedaan, wanneer, wat hun functie toen was en nu is etc. Gerda en ik willen met het boek een zo breed mogelijk beeld geven: in de tijd en in soort missies en dat is de leidraad geweest voor de keuze van veteranen voor het interview. 15 interviews worden nu gepland, waarbij de oudste veteraan militair was tijdens W.O. II en de meeste recente missie plaatsvond in Mali, in 2014. Bij ieder interview komt een foto die aansluit bij een thema in van het interview. Er komen drie of vier algemene stukken met achtergrondinformatie over aan de veteranen gerelateerde onderwerpen.

Werk aan de winkel!

Samenwerking

Het idee “een boek maken over veteranen in Stichtse Vecht” nestelde zich langzaam aan in mijn hoofd.  En bij activiteiten waarbij je wel met het lijf maar niet met het hoofd bezig bent ( wandelen, strijken , tuinieren) komen plannen opborrelen: ik zou natuurlijk…… en dan zou het mooi zijn als………

Een van de eerste dingen die ik aanpakte was het betrekken van Gerda Mensink bij mijn idee. Gerda is tekstschrijver en wij kennen elkaar al heel wat jaren. Tot een samenwerking was het nog niet gekomen maar dit boek idee leek me een mooie kans daartoe.  Dus Gerda uitgenodigd voor een gesprek en haar mijn ideeën voorgelegd. En ja: ze reageerde enthousiast!  Daar was ik dubbel blij mee: niet alleen is Gerda een goede interviewer en tekstschrijver, maar met zijn tweeën werken aan zo’n project is zo veel leuker dan in je eentje!

Dat het een boek zou gaan worden met interviews met veteranen was van meet af aan duidelijk. Dat ik als fotograaf iedere veteraan op een bij de inhoud van het interview passende wijze zou fotograferen, ook. Maar hoe geven we richting aan het interview, wat wordt de kapstok. En hoe verhoudt de algemene informatie zich tot het individuele verhaal. En hoe geven we dat vorm?  We hebben de tijd genomen om hierover na te denken en het boekraamwerk stap voor vorm te geven.

Onze eerste gezamenlijke stap was het leggen van contact met de Veteranenvereniging Stichtse Vecht. Wij vonden het belangrijk dat deze vereniging achter ons initiatief zou staan. We hebben in twee gesprekken alle bestuursleden gesproken over ons plan en de Veteranenvereniging staat positief tegenover ons initiatief en wil ons met praktische adviezen ter zijde staan. Mooi!